TIN MỚI 05/8-TT~TRUMP~Đón~Tin~CỰC~VUI~JOE BIDEN Bị Khép T.ội PH.ẢN QU.ỐC Sau Nhiều Chứ'ng Cứ Của FBI

TIN MỚI 05/8-TT~TRUMP~Đón~Tin~CỰC~VUI~JOE BIDEN Bị Khép T.ội PH.ẢN QU.ỐC Sau Nhiều Chứ'ng Cứ Của FBI

Trump – Review

Quý vị đang theo dõi bản Tin Hoa kỳ của kênh EPT TIẾNG VIỆT để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh Youtube của chúng tôi, sau khi nhấn Subscribe hãy nhấn vào hình Chuông góc bên phải ngay dưới video. EPT TIẾNG VIỆT liên tục cập nhật các thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Hoa kỳ và Thế giới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự Hoa kỳ của kênh EPT TIẾNG VIỆT quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên facebook EPT TIẾNG VIỆT và kênh Youtube EPT TIẾNG VIỆT. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.

#EPTTIẾNGVIỆT #lũlụt #bãomới

Thanks for watching the Trump video!

Watch the Trump video on Youtube

Quý vị đang theo dõi bản Tin Hoa kỳ của kênh EPT TIẾNG VIỆT để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh Youtube của chúng tôi, sau khi nhấn Subscribe hãy nhấn vào hình Chuông góc bên phải ngay dưới video. EPT TIẾNG VIỆT liên tục cập nhật các thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Hoa kỳ và Thế giới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự Hoa kỳ của kênh EPT TIẾNG VIỆT quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên facebook EPT TIẾNG VIỆT và kênh Youtube EPT TIẾNG VIỆT. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.

#EPTTIẾNGVIỆT #lũlụt #bãomới

Thanks for watching the TIN MỚI 05/8-TT~TRUMP~Đón~Tin~CỰC~VUI~JOE BIDEN Bị Khép T.ội PH.ẢN QU.ỐC Sau Nhiều Chứ'ng Cứ Của FBI video!

Watch the TIN MỚI 05/8-TT~TRUMP~Đón~Tin~CỰC~VUI~JOE BIDEN Bị Khép T.ội PH.ẢN QU.ỐC Sau Nhiều Chứ'ng Cứ Của FBI video on Youtube